Localitati Harghita
Harghita
Turism Harghita
Cautari Frecvente
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
City break

Informatii Harghita

Informaţii generale

Aşezare
În partea centrală a României, în grupa din mijloc a Carpaţilor Orientali şi în estul Podişului Transilvaniei, suprapunându-se bazinelor superioare ale Mureşului, Oltului, Târnavei Mari şi Trotuşului.

Vecini
La nord: Judeţul Suveava, la est: Judeţele Neamţ şi Bacău, la sud: Judeţele Covasna şi Braşov, la vest: Judeţul Mureş.

Suprafaţa
6.639 km2 (respectiv 2,8% din teritoriul ţării).

Populaţie
345.000 locuitori.

Oraşe
Miercurea Ciuc, reşedinţă de judeţ, cu 46.000 locuitori, în apropierea Oltului, între Munţii Ciucului şi Harghitei, la intersecţia drumurilor ce legau Moldova de Transilvania. Băile Tuşnad, Bălan, Borsec, Cristuru Secuiesc, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, Vlăhiţa.

Relieful
Este format din munţi: Munţii Giurgeului - 1.545 m, Hăşmaşului - 1.793 m, Ciucului - 1.490 m, Bistriţei, la vest Munţii Căliman, cu vf. Iezeru Călimanului de 2.031 m, în centru Munţii Gurghiului - 1.777 m, Harghitei - 1.801 m (în est), dealuri (porţiuni din Subcarpaţii Transilvaniei - Podişul Târnavelor), depresiuni intramontane (Giurgeu, Ciuc, Gheorgheni, Bilbor, Borsec).

Clima
Este diferită, astfel pentru depresiunile intramontane sunt caracteristice iernile geroase de lungă durată şi verile relativ calde, cu numărul zilelor de îngheţ de 160 pe an, în zona joasă. Aici se întâlnesc des îngheţuri târzii (chiar în iunie) şi timpurii de toamnă (chiar în septembrie). Temperatura medie în ianuarie este de -4 - -100C iar în iulie de 5 - 180C.

Cursuri de apă
Aparţin Mureşului, Târnavei Mari şi Târnavei Mici în vest, Oltului (cu Râul Negru şi cele două Homoroade) în sud, Bistriţei şi Trotuşului în est, dar se întâlnesc şi izvoare de apă minerală carbogazoase şi mofete (emanaţii de bioxid de carbon şi hidrogen sulfurat), cu scop terapeutic (Borsec, Tuşnad), precum şi lacul vulcanic Sfânta Ana, ori lacurile carstice din masivele de sare de la Praid, lacul de baraj natural- Lacul Roşu-între Munţii Suhardului şi Ghilcoş.

Atracţii turistice

Munţi
Munţii Hăşmaşu Mare ocupă o poziţie centrală în cadrul Carpaţilor Orientali şi este un obiectiv turistic de prim rang atât prin multiplele valori peisagistice (care culminează cu impresionantele Chei ale Bicazului) cât şi prin atracţia care o provoacă alpiniştilor. Munţii Ciuc se desfăşoară între obârşia Oltului şi pasul Caşin, puternic fragmentaţi de râuri, prezintă culmi domoale. Alţi munţi: Munţii Harghitei. Peşteri Peştera Mereşti, pe Valea Vârghişului, cea mai lungă peşteră din Carpaţii Orientali. Peştera Şugău, accesibilă din comuna Voşlăbeni, are trei intrări suprapuse şi se continuă cu numeroase galerii care dau în grote mari. Alte peşteri: Peştera de Gheaţă şi Grota Urşilor, lângă staţiunea Borsec.

Chei
Cheile Bicazului (la 3 km de staţiunea Lacul Roşu şi la 30 km de nord est de Gheorgheni), celebre chei modelate de râul Bicaz în calcarele masivului Hăşmaş, pe o lungime de 8 km (între staţiunea Lacul Roşu şi comuna Bicaz Chei). De pe şoseaua ce străbate această zonă sălbatică, făcând legătura între Transilvania şi Moldova, putem admira privelişti de o rară frumuseţe. Astfel, din loc în loc, apar pereţi abrupţi, numiţi „pietre”: „Piatra Altarului” (la 1.121 m altitudine), al cărui vârf este ţinta alpiniştilor încercaţi, despre care legenda spune că, pe vremea dacilor liberi, este locul unde se ţineau ceremoniile de cult, „Piatra Arşitei”, „Piatra Singuratică”. Porţiunea centrală, numită sugestiv „Gâtul Iadului”, impresionează prin aspectul său de canion. Teritoriul cheilor este declarat monument al naturii şi formează o rezervaţie complexă, geologică, floristică şi faunistică.

Lacuri
Lacul Roşu (la 30 km de Gheorgheni şi la 30 km de Bicaz), cel mai mare lac de baraj natural din România. S-a format în 1837 prin prăbuşirea unei mari suprafeţe de teren de pe versantul nord-estic al Muntelui Ucigaşul. Regiunea care înconjoară lacul a fost declarată rezervaţie floristică şi faunistică. Lacul Sfânta Ana (la 17 km de Bixad, pe DJ Bixad - Târgu Secuiesc, la 3 ore de Băile Tuşnad), în masivul Ciomatu Mare din Munţii Harghitei (la 950 m altitudine). Este singurul lac din Europa centrală într-un crater vulcanic. Ca atare, este obiectivul turistic principal al miilor de vizitatori veniţi să se odihnească în staţiunile de pe cursul superior al Oltului. Zona din jurul lacului formează o rezervaţie complexă, geologică şi floristică.

Rezervaţii şi monumente ale naturii
Mlaştina de la Valea Mijlocie, în lunca Oltului, la sud de Tuşnadul Nou, unde creşte mesteacănul pitic, element siberian la cel mai sudic punct din lume. Mlaştina de la Sâncrăieni-Ciuc, (la 7 km de Miercurea Ciuc), alimentată permanent cu apă călduţă. Alte rezervaţii şi monumente ale naturii: Mlaştinile Beneş de la Tuşnad, Mlaştina „După Luncă” de la Voşlăbeni, Muntele de sare de la Praid, Dealul Melcului de la Corund.

Staţiuni turistice
Borsec (la 26 km de Topliţa), vestită staţiune balneoclimaterică de veche tradiţie într-un cadru natural pitoresc, în depresiunea intramontană cu acelaşi nume, între Munţii Giurgeului şi Bistriţei (la 850- 1000 m altitudine). Apele minerale de aici au fost cunoscute şi recomandate pentru acţiunea lor tămăduitoare de medicul italian Burcella încă din 1594. Apa de Borsec este şi o plăcută apă de masă. Recunoaşterea internaţională a calităţilor terapeutice a apelor minerale a fost confirmată prin acordarea unor prestigioase distincţii (la Viena, Paris, Berlin, Trieste). „Regina apelor minerale”, cum este denumită staţiunea, dispune de un bioclimat montan stimulator, aer reconfortant (pur şi ozonat), case de odihnă intime şi confortabile, numeroase instalaţii de tratament. De asemenea, există pârtii de schi şi săniuş pentru sezonul alb iar în împrejurimi se pot face drumeţii deosebit de interesante (poiana Zânelor, Grota Urşilor, Peştera de gheaţă). Toate acestea conferă Borsecului un farmec deosebit în fiecare anotimp. Căile de acces sunt: feroviare - gara Topliţa, pe linia Bucureşti - Braşov - Ciceu - Satu Mare, apoi cu autobuzul, rutiere DN 12 Braşov - Topliţa şi apoi DN 15 până în staţiune. Băile Tuşnad (la 37 km sud de Miercurea Ciuc, 67 km de Braşov), renumită staţiune balneoclimaterică la poalele masivului vulcanic Harghita (la 650 m altitudine), pe locurile din jurul liniştitului lac Ciucaş de pe malul stâng al Oltului. Înconjurată de brazi seculari, staţiunea beneficiază de aer curat, ozonizat şi de un climat subalpin (temperatura medie anuală - 60C). Baza de tratament de care dispune această frumoasă staţiune cuprinde instalaţii moderne pentru băi minerale carbogazoase, mofete, aerosoli şi inhalaţii, electro şi hidroterapie, masaj. Băile Tuşnad reprezintă un loc ideal de vacanţă în toate anotimpurile, dispunând de un confort diversificat şi de numeroase posibilităţi de agrement (lacul Ciucaş, folosit vara pentru canotaj şi iarna ca patinoar, excursii pe jos la lacul SfântuAna). Căile de acces sunt: feroviare - gara Tuşnad Băi pe linia Bucureşti - Braşov - Satu Mare, rutiere - DN 12 de la Braşov sau de la Miercurea Ciuc, DN 11 de la Oneşti. Lacul Roşu (la 30 km de Gheorgheni, 30 km de Bicaz), una dintre cele mai atrăgătoare şi solicitate staţiuni de odihnă din ţara noastră, într-o depresiune (la 980 m altitudine) străjuită de Suhardul Mare şi Suhardul Mic. Fiind aşezată pe malul Lacului Roşu, în apropierea Cheilor Bicazului este un obiectiv de o covârşitoare importanţă turistică, oferind numeroase posibilităţi de recreere: canotaj, pescuit, schi, alpinism. Alte staţiuni: Izvorul Mureşului, staţiune climaterică (la 18 km sud de Gheorgheni, la 900 m altitudine), Băile Jigodin, staţiune balneoclimaterică (la 3 km de Miercurea Ciuc, la 650 m altitudine), Praid, staţiune balneoclimaterică (la 7 km de Sovata), importantă pentru microclimatul de salină, Băile Homorod, staţiune balneoclimaterică (la 17 km de Odorheiu Secuiesc, la 725 m altitudine), Topliţa, la 37 km de Gheorgheni.

Vestigii istorice
Vestigiile cetăţii Miko din Miercurea Ciuc, construită în 1621, pe temelia unei fortificaţii anterioare, din ordinul consilierului regal Miko Ferencz, ulterior reconstruită. În prezent adăposteşte Muzeul etnografic al judeţului. Alte vestigii istorice: Vestigiile cetăţii dacice Sangidava de la Topliţa, Ruinele castrului roman de la Odorheiu Secuiesc, Castelul Lazăr din Lăzarea (sec. XVI), aici a copilărit principele Transilvaniei, Gabriel Bethlen, Cetate medievală din Odorheiu Secuiesc (sec. XVI), Cetate ţărănească de la Cârţa (1444), Ruinele cetăţii Both din Gheogheni (sec. XIV).

Edificii religioase
Complexul baroc Şomuleu din Miercurea Ciuc, construit în 1804 pe locul Mănăstirii Franciscane clădite în 1442 de Iancu de Hunedoara. Deţine una din cele mai mari instalaţii de orgă din Ardeal. Biserica romano catolică de la Armăşeni (sec. XVI), construită în stil gotic târziu, cu valoroase picturi murale interioare din 1655. Biserica Delniţa (sec. XVI), construită în stilul Renaşterii, ca singura din această zonă cu pictură murală exterioară. Alte edificii religioase: Biserica unitariană din Cristuru Secuiesc (sec. XI), cu refaceri în sec. XV, Biserica Feliceni (sec. XII - XIII), cu tavan pictat în 1670, Biserica Misentea (sec. XIII), cu sculptură de mare valoare, Biserica romano catolică fortificată de la Cârţa (1444), mai păstrează elemente gotice originale, Biserica romano catolică din Gheorgheni (1498), ulterior reconstruită, Capela „Sfânta Margareta” din Sântimbru (sec. XV), cu picturi murale.

Etnografie
Meşteşugurile tradiţionale şi portul popular se păstrează şi astăzi în forma lor originală, în satele acestei regiuni locuită de români, unguri, secui. Dintre centrele etnografice amintim: Corund (renumit centru de ceramică smălţuită, caracterizată prin eleganţa şi bogăţia ornamentaţiei), Dăneşti (ceramică neagră), Sâncrăieni (ţesături), Tuşnad Sat (prelucrarea artistică a pietrei), Corbu (ţesături şi cusături).
Cauta in Harghita
Bilete avion  • Bilete low cost
Atractii si zone de interes
Spitale
POLISAN S.R.L.
SPITALUL JUDETEAN MIERCUREA CIUC
CENTRU DE SANATATE CRISTURU SECUIESC
SPITALUL ORASENESC CRISTURU SECUIESC
Spitalul General Municipal
Spitalul Municipal
Spitalul Municipal Sectia Orl
Farmacii
Farmacia Helia Srl
Lista strazi
fgh
ijk
lmn
opq
rst
uvw
xyz
Primarie
Primarie Cristuru Secuiesc
Primaria Odorheiu Secuiesc
PRIMARIA BAILE TUSNAD
PRIMARIA BORSEC
Invatamant
LICEUL DE ARTA NAGY ISTVAN
LICEUL TEORETIC MARTON ARON
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SEGITO MARIA
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII BENEDEK ELEK
SCOALA GENERALA CLASELE I-IV NR. 8 TOMPA LASZLO
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR. 1 PETOFI SANDOR
GRUPUL SCOLAR ZEYK DOMOKOS
Pensiuni
Pensiunea Maestro
Pensiunea Lilla
Pensiunea Romantika
Banci
Banc Post Sa
Banca Comerciala Romana Agentia Borsec
C.E.C.
Bancpost
Bancpost ATM
Bancpost ATM
Bancpost ATM

Ghid
Informaţii generale

Aşezare
În partea centrală a României, în grupa din mijloc a Carpaţilor Orientali şi în estul Podişului Transilvaniei, suprapunându-se bazinelor superioare ale Mureşului, Oltului, Târnavei Mari şi Trotuşului.

Vecini
La nord: Judeţul Suveava, la est: Judeţele Neamţ şi Bacău, la sud: Judeţele Covasna şi Braşov, la vest: Judeţul Mureş.

Suprafaţa
6.639 km2 (respectiv 2,8% din teritoriul ţării).

Populaţie
345.000 locuitori.

Oraşe
Miercurea Ciuc, reşedinţă de judeţ, cu 46.000 locuitori, în apropierea Oltului, între Munţii Ciucului şi Harghitei, la intersecţ.. citeste mai mult